აუდიტი და მასთან დაკავშირებული მომსახურება

აუდიტი და მასთან დაკავშირებული მომსახურება2019-01-13T12:26:34+04:00

წარმატებული ფინანსური მომავალი

ჩვენი ფირმის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს აღრიცხვის სხვადასხვა პრინციპების საფუძველზე მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებათა აუდიტი. ყოველი ცალკეული აუდიტური მომსახურება ხორციელდება იმ მიდგომის, ტექნიკისა და პოლიტიკის გამოყენებით, რაც ჩამოყალიბებულია ჩვენი ფირმის აუდიტის სახელმძღვანელოში;

დეტალურად
დეტალურად

ივანე ჯელია

მმართველი პარტნიორი

ტელ:  +995 32 2438999 (103)
მობილური: +995 599 557393
ელ-ფოსტა: vjelia@bakertilly.ge

ბესიკ ბისეიშვილი

პარტნიორი

ტელ:  +995 32 2438999 (104)
მობილური: +995 599 637676
ელ-ფოსტა: bessik@bakertilly.ge

დაგვიკავშირდით

კონტაქტი