ბუღალტრული აღრიცხვა, აუთსორსინგი

ბუღალტრული აღრიცხვა, აუთსორსინგი2021-01-13T15:25:52+04:00

ბუღალტრული აღრიცხვა, აუთსორსინგი

რამდენიმე წელია ჩვენი ფირმა წარმატებით აწარმოებს კლიენტების ბუღალტრულ აღრიცხვას. ფირმაში ამ მიმართულებას კურირებს ერთ-ერთი პარტნიორი, რომლის დაქვემდებარებაში მყოფ სპეციალისტებს შეუძლიათ სრული მასშტაბით, მაღალ პროფესიულ დონეზე წარმართონ თქვენი ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვა.

How We Can Help

Who Needs Accounting Outsourcing Services?

Essentially, any organisation – start-up companies, businesses large and small and even not-for-profit organisations – that deals with financial transactions and has reporting requirements would benefit from outsourcing services.

George Bliadze

Head of Outsourcing

Tel./Fax:  +995 32 2438999 (101)
Mobile: +995 577923030
E-mail: gbliadze@bakertilly.ge

დაგვიკავშირდით

Let’s Talk