კონტაქტი2019-01-13T12:27:33+04:00

ჩვენი ოფისი თბილისში

ბამბის რიგი 7,
0105 თბილისი, საქართველო
Tel/Fax:+995 32 2438 999
ელ-ფოსტა:
 office@bakertilly.ge

ივანე ჯელია
მმართველი პარტნიორი
ელ-ფოსტა: vjelia@bakertilly.ge

ბესიკ ბისეიშვილი
პარტნიორი
ელ-ფოსტა: bessik@bakertilly.ge

დაიწყე შენი მომავალი დღეს!